Biblia dla dzieci Dla dzieci Opowiadania

Dostępne
Biblia dla dzieci


Książka dla starszych jak i młodych. Przedstawia w formie opowiadań  najważniejsze wydarzenie z Nowego i Starego Testamentu.