O naśladowaniu Chrystusa Pozostałe

Dostępne
Współczesny, najnowszy przekład znanej książki Tomasza a Kempie.
Po Biblii jest to najczęściej w świecie chrześcijańskim czytane dzieło literatury ascetycznej. Książka „O naśladowaniu Chrystusa” powstała w bardzo specyficznych okolicznościach kulturowych i historycznych. Przełom XIV i XV wieku cechował wielki głód życia duchowego. To duchowe pragnienie Autor zamienił w żarliwy, pełen najgłębszych uczuć dialog Boga z człowiekiem. Doskonała pomoc w modlitwie i w codziennym dojrzewaniu
do pełni życia chrześcijańskiego.
„Książeczka ta nawróciła więcej ludzi, niż zawiera liter na swoich kartach”.
Św. Franciszek Salezy