Przebaczać 77 razy Pozostałe

Dostępne
1. Bóg wzywa do przebaczenia.
2. Dlaczego mam przebaczyć?
- jestem niewypłacalnym dłużnikiem, któremu wybaczono,
- zachowując urazę niszczę swoje wnętrze,
- tendencja do wyrównywania krzywd w wymiarze społecznym nie zapowiada nic dobrego,
- Boże wezwanie do przebaczenia jest zaproszeniem do przyjęcia natury Boga,
- przebaczenie nie niweczy zasad sprawiedliwości,
- i inne....