KONFERENCJE

REO 2017
>> katecheza 1
>> katecheza 2 + świadectwo
>> katecheza 3 + świadectwo
>> katecheza 4 + świadectwo
>> katecheza 5 + świadectwo

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
>> 2021.05.22 fragmenty Mszy Świętej

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
>> HOMILIA – 08.02.2020 r.
>> HOMILIA – 11.01.2020 r.
>> Konferencja o modlitwie – 14.12.2019 r.
>> HOMILIA – 14.12.2019 r.
>> HOMILIA – 12.10.2019 r.
>> HOMILIA – 14.09.2019 r.
>> Konferencja – 08.06.2019 r.
>> HOMILIA – 08.06.2019 r.
>> HOMILIA – 09.02.2019 r.
>> HOMILIA – 10.11.2018 r.
>> HOMILIA – 14.04.2018 r.
>> HOMILIA – 10.03.2018 r.
>> HOMILIA – 13.01.2018 r.
>> HOMILIA – 09.12.2017 r.

Msza św. Wspólnoty THEOTOKOS
>> HOMILIA – 06.10.2020 r. Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii
>> HOMILIA – 05.05.2020 r. Dz 11, 19-26 Pierwsi «chrześcijanie» w Antiochii / J 10, 22-30 Moje owce słuchają mojego głosu
>> HOMILIA – 03.03.2020 r. Mt 6, 7-15 Jezus uczy, jak się modlić
>> HOMILIA – 04.02.2020 r. 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3 Śmierć Absaloma / Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety
>> HOMILIA – 07.01.2020 r. 1 J 3, 22 – 4, 6 Badajcie duchy, czy są z Boga / Mt 4, 12-17. 23-25 Bliskie jest królestwo niebieskie
>> HOMILIA – 03.12.2019 r. Iz 11, 1-10 Na Chrystusie spocznie Duch Pański / Łk 10, 21-24 Jezus rozradował się w Duchu Świętym
>> HOMILIA – 05.11.2019 r. Łk 14, 15-24 Przypowieść o zaproszonych na ucztę
>> HOMILIA – 01.10.2019 r. Łk 9, 51-56 Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu
>> HOMILIA – 03.09.2019 r. Łk 4, 31-37 Uzdrowienie opętanego
>> HOMILIA – 11.06.2019 r. Mt 10, 7-13 Wskazania na prace apostolską
>> HOMILIA – 05.02.2019 r. Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety

Konferencje dla Wspólnoty
>> o nawróceniu – wtorek 21.01.2020 r.
>> o rozwijaniu talentów – wtorek 14.01.2020 r.
>> o modlitwie – wtorek 08.10.2019 r.
>> o przebaczeniu we wspólnocie – wtorek 14.05.2019 r.
>> o systematyczności – wtorek 12.03.2019 r.
>> o rozeznawaniu duchów – wtorek 12.02.2019 r.

10-lecie Wspólnoty THEOTOKOS
>> Uroczysta Msza św. (fragmenty) 17.11.2019 r.
>> Liturgia Słowa Bożego 10.09.2019 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych
>> AD 2019 – Homilia
>> AD 2018 – Homilia
>> AD 2017 – konferencja