STRUKTURA

KAPŁAN PROWADZĄCY WSPÓLNOTĘ: ks. Tomasz Kotulski SAC
LIDER WSPÓLNOTY: Beata Hoffmann
ZASTĘPCA LIDERA: Ewa Tobiasz
SKARBNIK: Katarzyna Kaftańska

DIAKONIE POSŁUGUJĄCE WE WSPÓLNOCIE THEOTOKOS:

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Ewa Tobiasz
PODEJMOWANE ZADANIA: modlitwa w intencji osób, które o to proszą (zarówno ze Wspólnoty, jak i osób spoza naszej Wspólnoty). Modlitwa odbywa się w trzeci wtorek miesiąca, więcej pomocy w zakładce modlitwa wstawiennicza.

DIAKONIA MODLITWY OSŁONOWEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Elżbieta Siewko
PODEJMOWANE ZADANIA: diakonia jest częścią diakonii modlitwy wstawienniczej. Posługuje podczas Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie, podczas modlitwy wstawienniczej oraz w sytuacjach wskazanych przez ks. opiekuna lub lidera według potrzeb. Członkowie diakonii trwają w modlitwie uwielbienia Pana Boga w intencji i w imieniu osób, których posługę osłaniają. Wzorem dla diakonii jest Św. Michał Archanioł i Jego zawołanie „Któż jak Bóg”.

DIAKONIA PROROCKA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Monika Czerwińska
PODEJMOWANE ZADANIA:
– Rozeznawanie Słowa Bożego na potrzeby cotygodniowego spotkania modlitewnego Wspólnoty.
– Rozeznawanie – w porozumieniu z Diakonią modlitwy osłonowej – sposobu przygotowania do comiesięcznej Mszy świętej o uzdrowienie.
– Rozeznawanie – wraz kapłanem i liderem – bieżących ważnych problemów pomiędzy spotkaniami Rady Wspólnoty. Pomoc w rozwoju modlitwy osobistej innych członków Wspólnoty.

DIAKONIA MUZYCZNA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Renata Tochmańska
PODEJMOWANE ZADANIA: cotygodniowe próby muzyczne i śpiew podczas spotkań Wspólnoty, jak również podczas innych uroczystości

DIAKONIA ORGANIZACYJNA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Viktoriya Kozub
PODEJMOWANE ZADANIA: organizacja Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie, agapy, ciemnicy, ołtarza na Boże Ciało, wyjazdów na skupienie i czuwanie do Częstochowy oraz wszystkie inne zadania zlecone przez kapłana lub lidera

ZESPÓŁ „JEDYNKA. NASZE CREDO”
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Piotr Matysiak
PODEJMOWANE ZADANIA: „Jedynka” włączona jest we wzrost duchowy Wspólnoty poprzez przybliżanie Naszego Credo w codzienności. Dba o ciągłą formację Wspólnoty, tzn.: wspólnie z kapłanem uzgadnia formułę i tematykę spotkań związanych z Naszym Credo (każdy trzeci wtorek miesiąca). „Jedynka” bierze udział w rozeznawaniu drogi Wspólnoty i Słowa Bożego na spotkania modlitewne. Przygotowuje również – wraz z kapłanem, przyjęcie Naszego Credo przez członków wspólnoty, co roku. Uczestniczy w spotkaniach „Jedynek” na poziomie diecezjalnym.

COTYGODNIOWE INTENCJE
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Małgorzata Sieńczewska
PODEJMOWANE ZADANIA:
– Przygotowanie i rozesłanie listy intencji modlitewnych.
– Koordynacja osób modlących się w tych intencjach, w szczególności osób podejmujących trud szczególnej, dwutygodniowej modlitwy.
– Modlitwa obejmuje trzy kręgi intencji:
– intencje stałe: za duszpasterza, lidera, Radę Grupy, animatorów, nasze spotkania modlitewne, jedność we wspólnocie, za bieżącą codzienną formację każdego z nas i wzrastanie w wierze w oparciu o Nasze Credo – w tych intencjach modlimy się niezależnie od okoliczności i czasu,
– intencje czasowe: Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, wydarzenia formacyjne całej Wspólnoty i formacja indywidualna, inne posługi podejmowane przez Wspólnotę i jej członków, za dzieła Odnowy na poziomie diecezji – te intencje są modyfikowane i dołączane zgodnie z aktualnymi wydarzeniami,
– intencje bieżące tzw. modlitewne SOS: sprawy powierzane naszej modlitwie. Są one przekazywane osobie odpowiedzialnej na spotkaniu lub przez telefon i Internet na adres: theotokos.intencje@gmail.com.
– Lista intencji jest rozsyłana raz w tygodniu w środę przez mail lub sms. Intencje przesyłane do osoby odpowiedzialnej w kolejnych dniach są otaczane na bieżąco naszą modlitwą i dołączane do listy w kolejną środę