STRUKTURA

KAPŁAN PROWADZĄCY WSPÓLNOTĘ: ks. Tomasz Kotulski SAC
LIDER WSPÓLNOTY: Beata Hoffmann
ZASTĘPCA LIDERA: Ewa Tobiasz
SKARBNIK: Katarzyna Kaftańska

DIAKONIE POSŁUGUJĄCE WE WSPÓLNOCIE THEOTOKOS:

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Ewa Tobiasz
PODEJMOWANE ZADANIA: modlitwa w intencji osób, które o to proszą (zarówno ze Wspólnoty, jak i osób spoza naszej Wspólnoty). Modlitwa odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca w Centrum Pomocy Duchowej przy naszej Parafii (wejście od ul. Lubelskiej). Chęć modlitwy należy zgłaszać do księdza, do lidera wspólnoty Theotokos lub do osoby odpowiedzialnej za diakonię. Jeśli jest taka potrzeba, diakonia posługuje modlitwą również w innych dniach i w innych miejscach

DIAKONIA MODLITWY OSŁONOWEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Elżbieta Siewko
PODEJMOWANE ZADANIA: diakonia jest częścią diakonii modlitwy wstawienniczej. Posługuje podczas Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie, podczas modlitwy wstawienniczej oraz w sytuacjach wskazanych przez ks. opiekuna lub lidera według potrzeb. Członkowie diakonii trwają w modlitwie uwielbienia Pana Boga w intencji i w imieniu osób, których posługę osłaniają. Wzorem dla diakonii jest Św. Michał Archanioł i Jego zawołanie „Któż jak Bóg”.

DIAKONIA PROROCKA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Monika Czerwińska
PODEJMOWANE ZADANIA:
– Rozeznawanie Słowa Bożego na potrzeby cotygodniowego spotkania modlitewnego Wspólnoty.
– Rozeznawanie – w porozumieniu z Diakonią modlitwy osłonowej – sposobu przygotowania do comiesięcznej Mszy świętej o uzdrowienie.
– Rozeznawanie – wraz kapłanem i liderem – bieżących ważnych problemów pomiędzy spotkaniami Rady Wspólnoty. Pomoc w rozwoju modlitwy osobistej innych członków Wspólnoty.

DIAKONIA MUZYCZNA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Renata Tochmańska
PODEJMOWANE ZADANIA: cotygodniowe próby muzyczne i śpiew podczas spotkań Wspólnoty, jak również podczas innych uroczystości

DIAKONIA ORGANIZACYJNA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Viktoriya Kozub
PODEJMOWANE ZADANIA: organizacja Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie, agapy, ciemnicy, ołtarza na Boże Ciało, wyjazdów na skupienie i czuwanie do Częstochowy oraz wszystkie inne zadania zlecone przez kapłana lub lidera

ZESPÓŁ „JEDYNKA. NASZE CREDO”
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Piotr Matysiak
PODEJMOWANE ZADANIA: „Jedynka” włączona jest we wzrost duchowy Wspólnoty poprzez przybliżanie Naszego Credo w codzienności. Dba o ciągłą formację Wspólnoty, tzn.: wspólnie z kapłanem uzgadnia formułę i tematykę spotkań związanych z Naszym Credo (każdy trzeci wtorek miesiąca). „Jedynka” bierze udział w rozeznawaniu drogi Wspólnoty i Słowa Bożego na spotkania modlitewne. Przygotowuje również – wraz z kapłanem, przyjęcie Naszego Credo przez członków wspólnoty, co roku. Uczestniczy w spotkaniach „Jedynek” na poziomie diecezjalnym.

COTYGODNIOWE INTENCJE
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Małgorzata Sieńczewska
PODEJMOWANE ZADANIA:
– Przygotowanie i rozesłanie listy intencji modlitewnych.
– Koordynacja osób modlących się w tych intencjach, w szczególności osób podejmujących trud szczególnej, dwutygodniowej modlitwy.
– Modlitwa obejmuje trzy kręgi intencji:
– intencje stałe: za duszpasterza, lidera, Radę Grupy, animatorów, nasze spotkania modlitewne, jedność we wspólnocie, za bieżącą codzienną formację każdego z nas i wzrastanie w wierze w oparciu o Nasze Credo – w tych intencjach modlimy się niezależnie od okoliczności i czasu,
– intencje czasowe: Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, wydarzenia formacyjne całej Wspólnoty i formacja indywidualna, inne posługi podejmowane przez Wspólnotę i jej członków, za dzieła Odnowy na poziomie diecezji – te intencje są modyfikowane i dołączane zgodnie z aktualnymi wydarzeniami,
– intencje bieżące tzw. modlitewne SOS: sprawy powierzane naszej modlitwie. Są one przekazywane osobie odpowiedzialnej na spotkaniu lub przez telefon i Internet na adres: theotokos.intencje@gmail.com.
– Lista intencji jest rozsyłana raz w tygodniu w środę przez mail lub sms. Intencje przesyłane do osoby odpowiedzialnej w kolejnych dniach są otaczane na bieżąco naszą modlitwą i dołączane do listy w kolejną środę